سایر محصولات

  • مخازن انتقال گاز CNG تا حجم 180 لیتر برای پروژه های
  • گازرسانی به روش مادر – دختر
  • مخازن ذخیره گاز ایستگاه های CNG تا حجم 160 لیتر
  • مخازن CNG نوع دو (متشکل از هسته فلزی و الیاف کامپوزیت)
  • مخازن گازهای صنعتی و پزشکی
  • مخازن آتش نشانی فشار بالا
PARS MCS PRODUCTS SPEC
Description  (O.D     (mm (Water capacity (Lit Gas Capacity in 200 bar Pressure (m3) (Length   (mm Min. Wall   Thickness (mm) (Net Weight  (K Working Pressure (bar) Test Pressure (bar) Standard
nominal actual±2%
  Stationary  CNG Cylinder 356 80 78.9 19.73 1100 10.4 119 275 413 ISIRI 7909-1 & ISO 9809-1
100 99.3 24.83 1330 142
120 119.9 29.98 1555 164
140 139.6 34.90 1790 188
150 149.4 37.35 1900 198
356 80 78.7 23.6 1050 8.3 92 250 375 ISO 9809-2
100 99.0 29.7 1280 111
120 119.6 35.9 1510 129
140 139.1 41.7 1730 146
160 159.4 47.8 1950 164
180 179.3 53.8 2170 181