مخازن خودرویی

شرکت پارس ام سی تولید کننده مخازن گاز CNG خودرویی نوع یک از قطر 232 تا 406 میلیمتر و در محدوده حجمی 20 الی 0 18 لیتر و بدون درز منطبق با استانداردهای روز دنیا و دارای مجوز کیفی صادرات محصول به سراسر دنیا می باشد.

مشخصات مخازن خودرویی تولیدی

محصولات

قطر (mm)

حجم(Lit)

فشار کاری(bar)

مخازن CNG خودرویی

232

35-20  Lit

200

356

113-52  Lit

406

130-73  Lit

PARS MCS PRODUCTS SPEC
No. Description  (O.D     (mm (Water capacity (Lit Gas Capacity
in 200 bar Pressure
(m3)
(Length   (mm Min. Wall  Thickness

(mm)

Net Weight

(Kg)

Working Pressure

(bar)

Test Pressure

(bar)

Standard
nominal actual±2%
1 Automotive CNG Cylinder 232 20 19.2 4.81 650 5.3 25 200 300 ISIRI 7598, ISO 11439 & ECE R110
2 28 27.2 6.80 860 32
3 35 34.4 8.60 1050 39
4 50 50.2 12.25 1470 52
5 60 60.8 15.20 1750 60
6 70 70.3 17.58 2000 69
7 75 76.0 19.00 2150 74
8 325 48 47.0 11.75 800 6.8 56
9 52 49.6 12.40 850 60
10 62 59.0 14.75 980 67
11 70 68.0 17.00 1100 75
12 75 71.8 17.95 1150 78
13 80 75.5 18.88 1200 81
14 86 83.0 20.75 1300 87
15 95 90.6 22.65 1400 93
16 100 98.1 24.53 1500 99
17 356 62 59.5 14.87 855 7.2 71
18 75 sheet 71.6 17.90 980 68
19 75 71.2 17.80 990 80
20 85 82.2 20.54 1100 88
21 100 96.7 24.17 1260 100
22 113 109.4 27.34 1400 110
23 406 96 94.7 23.68 980 8.4 105
24 100 sheet 96.4 24.10 990 92
25 100 94.0 23.50 1010 107
26 113 110.3 27.58 1150 118
27 120 116.2 29.05 1200 123
28 130 128.0 32.00 1300 132
29 140 139.8 34.95 1400 142
30 356 80 78.7 23.6 1050 8.3 92 250 375 ISO 9809-2
31 100 99.0 29.7 1280 111
32 120 119.6 35.9 1510 129
33 140 139.1 41.7 1730 146
34 160 159.4 47.8 1950 164
35 180 179.3 53.8 2170 181