مخازن صنعتی

این شرکت مخازن صنعتی خود را بر اساس استانداردهای ذیل طراحی و با فشار کاری 150BAR و 200BAR به بازار ارائه کرده است.

 • ISIRI 7909-1

 • 7909-3 ISIRI

 • ISO 9809-1

 • ISO 9809-3

تولید مخازن صنعتی و پزشکی محتوی گازهای
 • اکسیژن (O2)

 • هیدروژن (H2)

 • ازت (N2)

 • هلیوم (He)

 • نئون (Ne)

 • آرگون (Ar)

 • کریپتون (Kr)

 • دی اکسید کربن (CO2)

 • مونوکسید کربن (CO)

 • هوا (Air)

مشخصات مخازن صنعتی
 • فشار کاری

  150/200 BAR

 • مواد

  CR-MO/C-MN STEEL

 • استانداردها

  ISIRI 7909-1 | ISIRI 7909-3 | ISO 9809-1 | ISO 9809-3

 • گاز محتوی

  (H2) (N2) (HE) (AR) (KR) (NE) (CO) (CO2) (AIR)

 • حجم

  20 تا 80 لیتر

 • طول

  650 تا 2300 (میلیمتر)

 • فرم ته

  محدب / مقعر(خودایستا)