گاز رسانی به روش مادر-دختر(MOTHER-DAUGHTER)

در برخی از شهرهای کوچک ، روستاها و یا مناطق صنعتی به دلیل جمعیت کم ، صعب‌العبور بودن و یا سایر مشکلات ، احداث خطوط انتقال گاز امری بسیار دشوار و در بسیاری از مواقع آن چنـان هزیـنه‌بـر است که توجیه اقتصادی را از بین می‌برد. در این روش توسط تریلر حامل مخازن گاز طبیعی فشرده ، به این مناطق گازرسانی می شود. در واقع شهر ، روستا و یا منطقه صنعتی سرویس گیرنده دارای یک شبکه داخلی لوله کشی گاز شده که توسط یک پایانه به مخازن گاز طبیعی فشرده وصل می شوند و این مخازن حاوی گاز طبیعی فشرده توسط خودروهایی که در ایستگاه مبدأ آنها را بارگیری می کنند، به مناطق مذکور ارسال می گردند.

در این سیستم اصطلاحا ایستگاه تأمین کننده گاز طبیعی فشرده ” ایستگاه مادر” و ایستگاه سرویس دهنده ” ایستگاه دختر” نامیده می شود.

در این روش گاز طبیعی فشرده به وسیله تریلرهای حاوی مخازن مخصوصCNG به مناطق فاقد خط لوله گاز حمل شده و پس از تقلیل فشار در ایستگاه دختر به شبکه داخلی گاز آن منطقه متصل می شود.

این روش گازرسانی در سطح گسترده مزایای بسیار خواهد داشت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

از این طرح می توان جهت گازرسانی به صنایع مختلف و همچنین نیروگاه های گازی استفاده نمود.

بسیاری از روستاهای حاشیه جنگلها، برای مصارف گرمائی زمستان و همچنین مصارف خانگی از سوخت های فسیلی مانند نفت و گازوئیل استفاده می کنند و یا نسبت به قطع درختان اقدام می نمایند تا از هیزم آنها به عنوان سوخت استفاده کنند ؛ بنابراین استفاده از روش گازرسانی مادر-دختر فواید زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.

اجرای این طرح از ارسال گاز مایع به صورت کپسول برای مصارف خانگی و صنعتی جلوگیری بعمل خواهد آورد که این امر با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کشور امری مطلوب به شمار میرود.