24 آبان، روز کتاب و کتابخوانی

اخبار

مدیریت منابع انسانی شرکت پارس ام سی اس در نظر دارد به مناسبت روز 24 آبانماه مسابقه کتابخوانی در بین پرسنل شرکت برگزار نماید

منبع: حاج جلال

نویسنده: لیلا نظری گیلانده

موضوع: خاطرات دفاع مقدس

مهلت ثبت نام: 25 آبانماه

زمان برگزاری مسابقه: اول آذرماه