مراسم تودیع و معارفه در شرکت پارس ام سی اس

اخبار

با حضور مدیرعامل محترم هلدینگ صنعت و معدن جناب آقای مهندس صاحب محمدی مراسم تودیع جناب آقای دکتر نوید خاصه باف و معارفه ی جناب
آقای دکتر محمد مهاجر به عنوان سرپرست شرکت پارس ام سی اس مورخ  1401/10/17 برگزار گردید.
در این مراسم با استعفای آقای دکتر نوید خاصه باف موافقت گردید و همچنین از زحمات چندین ساله ایشان تقدیر شد.
در ادامه جناب آقای دکتر محمد مهاجر با حکم جناب آقای مهندس صاحب محمدی به عنوان سرپرست شرکت پارس ام سی اس منصوب گردید.